WZORCOWANIE W ZAKRESIE AKREDYTACJI LABORATORIUM METODĄ PORÓWNAWCZĄ

WZORCOWANIE W ZAKRESIE AKREDYTACJI LABORATORIUM METODĄ PORÓWNAWCZĄ

 1. Pirometrów, kamer termowizyjnych, skanerów liniowych
  w zakresie od -18 °C do 1700 °C

 2. Przemysłowych czujników termometrów rezystancyjnych (Pt100)
  w zakresie od -40 °C do 550 °C

 3. Czujników termoelektrycznych z metali szlachetnych (S, R)
  w zakresie od 0 °C do 1500 °C

 4. Czujników termoelektrycznych z metali szlachetnych (B)
  w zakresie od 400 °C do 1500 °C

 5. Czujników termoelektrycznych z metali nieszlachetnych (E, J, K, N, T)
  w zakresie od 0 °C do 1260 °C

 6. Termometrów elektrycznych i elektronicznych
  w zakresie od -20 °C do 1500 °C (w uzgodnionych przypadkach także w siedzibie Klienta, w zakresie od 50 °C do 650 °C)

 7. Wskaźników, mierników, w tym regulatorów temperatury
  (w uzgodnionych przypadkach także w siedzibie Klienta)

 8. Symulatorów (kalibratorów) temperatury
  (kanały napięciowe i prądowe poza zakresem akredytacji)

Usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych zabudowanych na obiekcie (w siedzibie klienta) wykonujemy tylko w uzgodnionych przypadkach.

Aktualne i pełne informacje dotyczące zakresu akredytacji znajdują się w dokumencie na stronie Polskiego Centrum Akredytacji oraz w poniższym pliku.

Zakres akredytacji laboratorium AP 062:
Zakres_akredytacji_AP_062_wyd_16.pdf