Zamówienie

CO POWINNO ZAWIERAĆ ZAMÓWIENIE

Składane zamówienie na usługę wzorcowania powinno zawierać:

  • Nazwę i adres zamawiającego wraz z danymi kontaktowymi i wskazaną osobą do kontaktu
  • Numery NIP, REGON, KRS zamawiającego
  • Nazwę i adres użytkownika (jeśli inny niż zamawiający)
  • Przedmiot wzorcowania, nazwa i typ
  • Konkretne punkty, temperatury wzorcowania
  • Numer oferty – jeśli zamówienie poprzedzone było złożoną ofertą
  • Numer zamówienia (pisma)

NAZEWNICTWO PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH – ŚCIĄGA

Nazwa poprawna Nazwa potoczna, często występująca w zapytaniach Klientów
Pirometr - Termometr laserowy
- Pirometr laserowy
- Termometr na podczerwień
Czujnik rezystancyjny - Czujnik oporowy
- Petka
- Setka
Czujnik termoelektryczny, termoelement - Termopara
Wzorcowanie - Badanie
- Kalibracja
- Sprawdzenie
Adjustacja - Strojenie